หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทีเส็บแถลงข่าวการจัดงาน TIME 2019

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: punkik ที่ 7 มิ.ย. 19, 15:09 น

ทีเส็บแถลงข่าวการจัดงาน TIME 2019


กระทู้: ทีเส็บแถลงข่าวการจัดงาน TIME 2019
เริ่มกระทู้โดย: punkik ที่ 7 มิ.ย. 19, 15:09 น
ปฏิทินข่าว
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
www.tceb.or.th

วันอังคาร 11 มิถุนายน 2562
เวลา 10.30-12.00 น.
   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Incentive and Meeting Exchange 2019 หรือ TIME 2019 โดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานผู้แทนพันธมิตร ได้แก่ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส และ BMW เป็นผู้ให้รายละเอียดข้อมูล ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเบเวอร์รี่ฮิล 1-2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ   

----------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี    ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร      โทรศัพท์ 02 694 6000       อีเมล์ Parichat_s@tceb.ot.rh
นางสาวปนิยดา มุลาลินน์   ผู้ปฏิบัติการอาวุโส      โทรศัพท์ 02 694 6091    อีเมล Paniyada_m@tceb.or.th
ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ    บริษัท วิเสจ จำกัด      โทรศัพท์ 02 616 6749-50