หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เบเยอร์คูล เบเยอร์ชิลด์ รับมอบใบรับรองฉลากลดคาร์บอน สินค้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: muneng ที่ 15 พ.ย. 18, 17:28 น

เบเยอร์คูล เบเยอร์ชิลด์ รับมอบใบรับรองฉลากลดคาร์บอน สินค้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ


กระทู้: เบเยอร์คูล เบเยอร์ชิลด์ รับมอบใบรับรองฉลากลดคาร์บอน สินค้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ
เริ่มกระทู้โดย: muneng ที่ 15 พ.ย. 18, 17:28 น
เบเยอร์ ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลก รักคุณ โชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมการผลิตเป็นที่น่าจับตา โดยตลอดปี 2561 มีสินค้าที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา พร้อมยกระดับความสามารถการผลิตอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งผลยั่งยืนด้านการผลิต

ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 9 สำหรับเบเยอร์ที่ได้เข้ารับมอบใบรับรองฉลากลดคาร์บอนจาก “โครงการฉลากเขียว” โดยจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเกิดแนวความคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานมีการมอบรางวัล Green Meetings การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์, อาคารลดคาร์บอน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ให้กับบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการที่ผ่านการขอใบรับรอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของภาคเอกชนไทยที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำไปสู่การอนุรักษ์ การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

สำหรับผลิตภัณฑ์ของเบเยอร์ ได้รับใบรับรองฉลากลดคาร์บอนประเภทพิจารณาขบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์คูล  และเบเยอร์ชิลด์ จำนวน 18 รุ่น จากโครงการฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในประเภทผลิตภัณฑ์สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความโดดเด่นของนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร จนเกิดเป็นสีทาอาคารที่มีคุณสมบัติสะท้อนและสกัดกั้นความร้อนและรังสียูวี เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยที่มีลักษณะร้อนชื้น เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร พร้อมช่วยประหยัดค่าไฟ 25% กลิ่นอ่อน อีกทั้งเป็นผู้ผลิตสีน้ำมันรายแรกที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนักที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงนวัตกรรมการผลิตที่ลดมลภาวะในกระบวนการผลิตเองอีกด้วย