หน้า : พิมพ์หน้านี้ - จีอีเผย อัตราการแข่งขันและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: arzulga ที่ 31 มี.ค. 13, 00:01 น

จีอีเผย อัตราการแข่งขันและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


กระทู้: จีอีเผย อัตราการแข่งขันและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เริ่มกระทู้โดย: arzulga ที่ 31 มี.ค. 13, 00:01 น
จีอี (NYSE: GE) เปิดเผยรายงานประจำปีเกี่ยวกับเครื่องชี้วัดนวัตกรรมระดับโลก “Global Innovation Barometer” ฉบับที่ 3  ซึ่งพบว่าในขณะที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่ 1 ใน 3 ของผู้บริหารมีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นโลกาภิวัฒน์มากขึ้น รวมถึงข้อจำกัดในด้านทรัพยากรบุคคล

“Innovation Vertigo” ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสภาวะของความกังวลของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ และความไม่แน่นอนของแนวทางที่เหมาะสมที่จะใช้ต่อไป สภาวะที่ว่านี้ท้าทายผู้บริหารให้คิดหาวิธีใหม่ๆ ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจำนวนมากพยายามรับมือกับความซับซ้อนที่ว่านี้ ด้วยการมองหาโอกาสใหม่ๆ รวมไปถึงโอกาสที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

นางเบธ คอมสต็อก รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของจีอี กล่าวว่า “ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจะต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถก้าวตามคนอื่นได้ทัน ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และผู้บริหารจำนวนมากตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับใช้แนวทางที่แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อกระตุ้นการเติบโต สำหรับจีอี เราขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างๆ รวมถึงโครงสร้างด้านความร่วมมือ และรูปแบบธุรกิจต่างๆ โดยทั้งหมดนี้รองรับการค้นหารูปแบบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า และรับมือกับความท้าทายสำคัญๆ ที่รออยู่เบื้องหน้า”

รายงานเครื่องชี้วัดนี้ ดำเนินการโดยบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาอิสระ StrategyOne ภายใต้การสนับสนุนจากจีอี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจว่าผู้บริหารองค์กรธุรกิจทั่วโลกมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนและอุปสรรคที่ขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงผลกระทบจากมุมมองดังกล่าวต่อการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร สำหรับในปีนี้ จีอีได้ขยายการศึกษา ด้วยการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงกว่า 3,000 คนใน 25 ประเทศทั่วโลก โดยผู้บริหารทั้งหมดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบริษัทฯ ของตน

(http://www.thaibusinesspr.com/wp-content/uploads/2013/03/2013-GE-Global-Innovation-Barometer-1.jpg)

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่

http://www.thaibusinesspr.com/2013-ge-global-innovation-barometer/ (http://www.thaibusinesspr.com/2013-ge-global-innovation-barometer/)