หน้า : 1 2 3  พิมพ์หน้านี้ - "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: catmanow ที่ 9 พ.ค. 11, 15:35 น

"รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: catmanow ที่ 9 พ.ค. 11, 15:35 น
ดูกันจะจะ !! "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"

หมายเหตุ:   ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงมาจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย   ซึ่งเป็นการสุ่มตรวจสอบจากบริษัทจดทะเบียนเพียงบางส่วน โดยตัวเลขจำนวนเงินรายได้ทั้งหมดที่นำมาแสดงเป็น ค่าเฉลี่ย ไม่ใช่รายได้จริงของผู้บริหาร ซึ่งแต่ละคนได้ผลตอบแทนไม่เท่ากัน  อันประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมถึงผลตอบแทนอย่างอื่นตามที่บริษัทนั้นๆ ระบุไว้ในรายงานประจำปี
 
1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
มีผู้บริหาร 5 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 179,524,900 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 35,904,980 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 มีรายได้ต่อคนเดือนละ 2,992,081 บาท

2.บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารมีทั้งหมด 6 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 184,190,000 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 30,698,333 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 มีรายได้ต่อเดือนคนละ 2,558,194 บาท

3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ผู้บริหารมีทั้งหมด 9 คน   ได้ค่าตอบแทนรวม 268,340,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 29,815,556 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ  2,484,629 บาท

4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
  ผู้บริหารทั้งหมด มี 6 ราย ได้ค่าตอบแทนรวม 169,126,488 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 28,187,748 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 2,348,979 บาท

5.ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน   
ผู้บริหารทั้งหมด มี    9 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 244,820,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 27,202,222  บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 2,266,851 บาท

6.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้บริหารทั้งหมด มี 9 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 232,650,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 25,850,000 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ2,154,166 บาท

7.บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้บริหารทั้งหมด มี  8 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม172,077,200 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 21,509,650 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,792,470 บาท

8.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้บริหารทั้งหมด มี  12 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 251,410,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 20,950,833 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ1,745,902 บาท

9.บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 12 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 203,096,561 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 16,924,713 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,410,392 บาท

10. บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 7 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม 118,000,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 16,857,143 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,404,762 บาท

11. บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 6 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม 98,087,780 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 16,347,963 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,362,330 บาท

12. บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 7 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 111,145,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 15,877,857 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,323,154  บาท

13.บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 
 ผู้บริหารทั้งหมด 7 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 102,219,390 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 14,602,770 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,216,897 บาท

14. บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 8 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 107,000,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 13,375,000 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,114,583  บาท

15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 6 ราย ได้ค่าตอบแทนรวม 79,936,262 ล้านบาท   เฉลี่ยคนละ 13,322,710 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,110,225 บาท

16. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 17 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม223,210,000 ล้าาบาท  เฉลี่ยคนละ 13,130,000 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,094,166 บาท

17.บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 9 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 116,970,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,996,667 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,083,055 บาท

18.บริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 5 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 63,275,666 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,655,133 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,054,594 บาท

19.บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 8 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม 98,980,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,372,500 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,031,041 บาท

20. บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 13 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 159,354,189 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,258,015 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,021,501 บาท

21. บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 6 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม 73,490,000ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,248,333 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,020,694 บาท

22. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 17 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 206,136,388 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,125,670 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,010,472 บาท

23. บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 8 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 96,401,943 ล้านบาท   เฉลี่ยคนละ 12,050243 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,004,186 บาท

ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์

 


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: นะฮะ ที่ 9 พ.ค. 11, 16:37 น
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เงินเดือน ๆ ละ 2 ล้านบาท

ผู้ว่าการท่องเที่ยว, ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ผู้ว่าฯ..กิจการของรัฐที่เรียกกันว่า รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ก็มีรายได้นับล้านต่อเดือนแทบทั้งสิ้น....

นี่คือ ประเทศไทยที่มีคนยากจนกว่า 7-80%

อีกทั้งประเทศไทยก็ยังนับเป็นประเทศที่ยากอยู่  ด้วยมีหนี้สาธารณะมากกว่า4.5 ล้าน ๆ บาท ในปัจจุบันนี้

นี่คือ ไทยแลนด์ ดินแดนแห่งความเหลื่อมล้ำ....!!!!!!!!!!  
q*020 q*005 q*000 q*000 q*022 q*023 q*015


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: akecity ที่ 9 พ.ค. 11, 18:42 น
บิ๊กไฝ แห่ง ปตท. ณ.ปัจจุบันนี้ รายได้ประมาณ14ล้านบาทต่อเดือนครับ

 q*082
คลิกอ่าน --> แฉ!! นโยบายน้ำมันสุดห่วยต่อคนไทย

กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: chitshonjic ที่ 9 พ.ค. 11, 19:47 น
อิจฉาเน่าะ ข่อยหาได้แค่เดือนละ4,500ก็ ดีมากแล้ว..(แต่กะมีความสุขดี) q*013 q*013


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: lo ที่ 9 พ.ค. 11, 22:35 น
เราซื้อ
ข้าวราดแกง จานละ 25 บาท
บะหมี่เกี๊ยว ชามละ 25 บาท
ข้าวหมูแดง จานละ 25 บาท
ลูกชิ้นปิ้ง ไม้ละ 5 บาท
น้ำแข็งเปล่า แก้วละ 1 บาท
มีคามสุขเหมือนคุณ chit ... 
q*021


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: natalet ที่ 10 พ.ค. 11, 09:17 น
ทำไมบริหารถึงมีรายได้สูขนาดนั้น มันเป็นส่วนที่ทำให้เค้าเหล่านั้นต้องรักษาบางอย่างไว้ เพื่อผดุงฐานะ นี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ผู้บริหารมักไม่พอใจ ถ้าผู้นำประเทศจัดสรรรายได้ไม่ลงตัว  q*022


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: ไทยแลนด์ ที่ 10 พ.ค. 11, 09:19 น
นี่คือ ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ดินแดนสุวรรณภูมิ แล้วคนจนจะมีพื้นที่ยืนอยู่ได้อย่างไร หาได้เดือนละ 3 - 4 พัน บาท ก็บุญแล้ว


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: เห็นแล้วแย่ ที่ 10 พ.ค. 11, 09:53 น
q*015 q*015 q*015 q*001 q*001 q*001
เห็นแล้วรู้สึกแย่ลงๆๆกับคนไทย และเมืองไทย
ก็แค่ผู้บริหารทำไมรายได้ถึงต้องมากมายขนาดนั้น
เอาเงินมาแบ่งให้คนจนๆบ้าง ประเทศ และแผ่นดินคง
สูงและเจริญมากกว่านี้แน่นอน


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: นะฮะ ที่ 10 พ.ค. 11, 10:23 น
   ไทยแลนด์..ดินแดนแห่งดอกเบี้ยที่บานสะพรั่งทั้งในระบบ และนอกระบบ.....


  นายทุนเงินกู้ ทั้งในระบบ และนอกระบบ  ต่างมีความอำมะหิตไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน....

  ไม่ตายวันนี้..แล้วจะไปตายวันไหน...คนไทย.....

  สิทธิ เสรีภาพ ในการกดขี่ ข่มเหง และเอารัดเอาเปรียบ คนที่อ่อนด้อยกว่า  มันรุนแรงและเฉียบขาด กว่า  สิทธิ เสรีภาพของคนยากจน

" เมตตาธรรม เป็นเครื่องค้ำจุนโลก " พุทธภาษิต

แต่วันนี้ เลือดเนื้อของพี่น้องร่วมชาติที่อ่อนด้อยและยากจนกว่านั้น  มันหวานอร่อย  สำหรับคนระดับบนที่มีโอกาสที่เหนือกว่าในทุก ๆ ด้าน.....

สวัสดี....ประเทศไทย...ตายแลนด์....!!!!!!!!!
q*020 q*011 q*009

 


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: แอนนา ที่ 10 พ.ค. 11, 11:05 น
ความเหนื่อยยาก..และความรับผิดชอบมันต่างกันค่ะ
อย่าไปโทษ..โน้น..นี่..นั่น..เลย
เค้าเป็นผู้นำเศรษฐกิจ..ระดับประเทศ
เราเป็นแค่คน..ธรรมดา ธรรมดา..ไม่ต้องคิดไรมาก
ลองเรากลายเป็นคนไม่ธรรมดาเมื่อไร..เมื่อนั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนเหมือนกัน...ค่อยเป็น..ค่อยไป
พี่น้อง.ชาวไทย..สู้ต่อไป..ขยันให้มากขึ้น..บ่นให้น้อยลง


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: lowclasspeople ที่ 10 พ.ค. 11, 11:20 น
Under this

unjust power

the rich richer

the poor poorer.


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: เดินผ่านมาพอดี ที่ 10 พ.ค. 11, 11:27 น
เห็นด้วยกับคุณแอนนานะครับ


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: !!! ที่ 10 พ.ค. 11, 11:53 น
ถ้าตายแล้ว อย่าลืมเอาเงินเดือนไปใช้ด้วยนะ q*020


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: ***** ที่ 10 พ.ค. 11, 11:57 น
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เงินเดือน ๆ ละ 2 ล้านบาท

ผู้ว่าการท่องเที่ยว, ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ผู้ว่าฯ..กิจการของรัฐที่เรียกกันว่า รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ก็มีรายได้นับล้านต่อเดือนแทบทั้งสิ้น....

นี่คือ ประเทศไทยที่มีคนยากจนกว่า 7-80%

อีกทั้งประเทศไทยก็ยังนับเป็นประเทศที่ยากอยู่  ด้วยมีหนี้สาธารณะมากกว่า4.5 ล้าน ๆ บาท ในปัจจุบันนี้

นี่คือ ไทยแลนด์ ดินแดนแห่งความเหลื่อมล้ำ....!!!!!!!!!!  
q*020 q*005 q*000 q*000 q*022 q*023 q*015

จะบอกอะไรให้นะครับ รัฐวิสาหกิจ เป็นของรัฐจริง แต่ต้องเน้นหาผลกำไรเองด้วย ไม่ใช่รอเงินสนับสนุนจากรัฐอย่างเดียวเหมือนหน่วยงานราชการ (หน่วยงานราชการไม่ได้เน้นสร้างกำไรแต่มุ่งเป้าไปที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชน) ดังนั้น ถ้าเค้าหากำไรได้เยอะ เงินเดือนเค้าจะสูงก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ...บริษัทเอกชนก็เหมือนกัน เค้าสร้างกำไรได้เยอะเงินเดือนผู้บริหารจะเยอะก็ไม่แปลก

ผมว่าแทนที่คุณจะมานั่งอิจฉาคนอื่นเค้า มัวแต่บ่นว่าประเทศไทยไม่ดี เอาเวลาไปทำงานดีกว่านะ ดูอย่างบางความเห็นเค้ารายได้น้อยแต่เค้าก็พอใจ

เห็นด้วยกับ คุณแอนนาครับ อีกหนึ่งคนครับ


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: นะฮะ ที่ 10 พ.ค. 11, 12:07 น
คุณแอนนา..ที่รัก

ที่ว่าภาระกิจและ ความรับผิดชอบมันต่างกันเห็นจะไม่จริงหรอก...

  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนหนึ่ง ถูกฟ้องว่า ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดบกพร่องทำให้รัฐเสียหายไปนับแสนล้าน ถูกเรียกค่าเสียหายในฐานะกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐนับแสนล้านบาท..

 จนมาถึงวันนี้..เขายังไม่มีปัญหาจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามคำสั่งของศาล...
  ต่อให้เกิดตาย ๆ นับสิบชาติก็ชดใช้ให้รัฐไม่หมด...

 ในที่สุดก็ถือว่า..เป็นเวรกรรมของบ้านเมืองไป....แฮ่ ๆ..!!!!!!
q*013 q*000 q*011 q*009 q*020กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: สุ ที่ 10 พ.ค. 11, 12:12 น
เห็นด้วยกับคุณ แอนนา ครับระดับผู้บริหารความรับผิดชอบย่อมสูงกว่าจะมีรายได้ขนาดนี้คงไม่ธรรมดาแน่ครับ หันมามาตัวเองตัวว่าปัจจุบันมีความรับผิดชอบแค่ไหน แล้วรายได้แค่ไหนครับ คิดให้ดี อย่างมองโลก เป็บลบครับ
การตัดสินใจเขาหนึ่งครั้งมีผลกระทบต่อเงินเป็นร้อยเป็นพันล้าน
กับเราตัดสินใจครั้งนึงมีผลแค่เป็นร้อยเป็นพัน มันเทียบกันไม่ได้ครับ
ผมเงินเดือน 12000.00 มีเวลาอยู่กับลูกอย่างใกล้ชิด เกือบตลอดเวลา ผมมีความสุขมากกว่าพวกเขานะครับ เอาความสุขมาวัดกันดีกว่าครั้บอย่าเอาเงินมาวัดกันเลยครับ ขอให้เราสะกดคำว่า"พอ" แล้วเข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง หนี้นอกระบบก็จะไม่ระบาดครับ  q*014 q*013


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: ืnokki ที่ 10 พ.ค. 11, 12:19 น
แต่ต้องเสียภาษีให้รัฐ 37 % น่ะค่ะของรายได้  ไม่อยากจะถามว่าแล้วรัฐให้อะไรคืนบ้าง ยังบริการเช้าชามเย็นชามเหมือนเดิม 


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: Thai-Italiano ที่ 10 พ.ค. 11, 12:46 น
ประเทศไทย นี้มีแต่คนขี้อิจฉา

เกิดมาหัวสมองไม่เท่ากันแต่อยากได้เงินเดือนเท่ากัน

มีที่ไหนในโลก เขาจะให้?

คุณ พูดเีขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ เงินเดือน 9,000
กับคนที่
พูด เีขียนอ่าน ภาษาอังกฤษได้ เงินเดือน 20,000

ทำไมเขาถึงเงินเยอะกว่า เพราะความสามารถและช่องทางในการทำงาน

เขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทำงานที่ไหนในโลกก็ได้ และจะติดต่ิอกับใครก็ได้

กลับกันคุณได้แค่ภาษาแม่ของคุณ โอกาศของคุณก็ไม่มี ช่องทา่งการทำเงินก็น้อย

เปรียบเทียบแค่การใช้ภาษา ยังมีอีกเยอะที่ทุกคนไม่ได้เกิดมามีเหมือนกันหมด

หน้าตา สีผิว นิสัย ความอิจฉา!! ในตัวของคุณมันมีไม่เท่ากัน

แล้วแบบนี้จะมาเรียกร้องให้ คนอื่นแบ่งเงิน หรือให้ความเท่าเทียมได้ยังไง

ในเมืองตัวคุณเิองยัง จ่องอิจฉาเขาอยู่ ไม่ยอมพัฒนาและฝึกฝนตัวเอง ก็ไม่มีทางจะ เทียบเท่า หรือเหนือกว่า คนที่คุณอิจฉาอยู่หลอก


สรุป ตัวเองทำตัวเอง ตัวมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจาก ช่วยตัวเอง โทษคนอื่นก็เ่ท่านั้น จะพาลให้คนอื่นด่าว่า คุณโง่ ซะมากกว่า


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: ข้อมูลที่แท้จริง ที่ 10 พ.ค. 11, 13:08 น
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เงินเดือน ๆ ละ 2 ล้านบาท

ผู้ว่าการท่องเที่ยว, ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ผู้ว่าฯ..กิจการของรัฐที่เรียกกันว่า รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ก็มีรายได้นับล้านต่อเดือนแทบทั้งสิ้น....

นี่คือ ประเทศไทยที่มีคนยากจนกว่า 7-80%

อีกทั้งประเทศไทยก็ยังนับเป็นประเทศที่ยากอยู่  ด้วยมีหนี้สาธารณะมากกว่า4.5 ล้าน ๆ บาท ในปัจจุบันนี้

นี่คือ ไทยแลนด์ ดินแดนแห่งความเหลื่อมล้ำ....!!!!!!!!!!  
q*020 q*005 q*000 q*000 q*022 q*023 q*015
ผู้ว่าธปท ไม่ใช่เงินเดือนๆ ละสองล้านนะครับ เนื่องจาก ธปท ถูกตั้งขึ้นพระราชกำหนด มีโครงสร้างเงินเดืิอนที่ชัดเจน เงินที่ได้มากอาจจะมาจากเบี้ยประชุมอื่นๆ ผมถามหน่อยนะครับคนที่จะเงินเดือนนั้นเค้าต้องทำอะไรมาบ้าง มีเส้นมีสายอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ต้องเกิดจากความสามารถของตนเอง ต้องตั้งใจเรียนหนังสือตั้งแต่เด็ก เรียนให้เก่ง ฉะนั้นอย่าอิจฉาหรือใช่อารมณ์ในการโพสต์ครับ


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: เจสสี่ ที่ 10 พ.ค. 11, 13:35 น

เป็นเจ้าของ กิจการเล็กๆ  แต่มีรายได้

เดือนละ 4 ล้านบาทครับ

เมื่อก่อนเงินเดือน 18,000 บาทครับ


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: ass ที่ 10 พ.ค. 11, 13:44 น
เคยอยู่มาทั้ง 3ที่เลย ตั้งแต่อันดับ2-4 บล.กิมเอ็ง บล.คันทรี่(เก่าชื่อ บล.แอ๊ดคินซัน) และบล.เอเชียพลัส  ขอบอกว่า บล.กิมเอ็ง เยี่ยมสุดดูแลพนักงานดีมาก  ส่วนที่ห่วยสุดคือ บล.เอเซียพลัส ที่อยู่ปัจจุบัน เซ็ฟคอสร์สุดๆ อยากย้ายกลับไป บล.กิมเอ็ง แต่ก็กลัวลูกค้าย้ายตามไปไม่หมด  q*009 ใครสนใจงานด้านโบรกเกอร์ แนะนำไป กิมเอ็ง กะ พัฒนสิน ครับ


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: ดาวราย ที่ 10 พ.ค. 11, 15:02 น
ดาวรายมีรายได้เดือนละ 4,800 บาทคะ ได้อยู่กับสามีและลูกมีความสุขดีกลับมาจากทำงานก็เจอหน้ากันทุกวัน แค่นี้ก็มีความสุขแล้วคะ


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: เขี้ยว ที่ 10 พ.ค. 11, 15:09 น
ขอชื่นชมครับ คนมีความรู้ความสามารถ ค่าตอบแทนก็สูงไปด้วย เราจะได้ตระหนักถึงการดิ้นรนเพื่อหาจุดหมาย หากอยู่เฉยๆ รอคอยวาสนา ฟ้าประทาน ไม่มีทาง กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ ก็เคยลำบากมาเหมือนกัน


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: มีหัวจัย ที่ 10 พ.ค. 11, 15:12 น

ใช้หมดไหมพี่


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: สังคมเสืื่อมลง ที่ 10 พ.ค. 11, 16:00 น
เงินมันเป็นปัจจัยนึงของสิ่งที่เรียกว่าความสุขเท่านั้น

ยิ่งคุณได้มันมาเยอะแปลว่า
คุณต้องเสี่ยงเยอะ คุณต้องเสียอะไรไปเยอะ

ค้ายาบ้าเสี่ยงคุก เสียศักดิ์ศรี เป็นคนบาป ทำลายชีวิตคนอื่น
เป็นผู้บริหารแบกชีวิตของลูกน้องและบริษัท
เป็นลูกน้อง ทำงานหาเงินไปวันๆ ถ้า OT ก็ตัดเวลาส่วนตัวทิ้งไปทุ่มกับงาน
ลูกน้องไม่ OT มีเวลาไปทำอย่างอื่น เงินน้อยแต่มีความสุขในระดับหนึ่ง
รับจ้าง หาเช้ากินค่ำ เสมอตัวกับความรู้ที่มี ถ้าไม่หาเพิ่มหรือไป
เอาดีทำงานค้าขาย ก็มีความสุขได้ถ้ารู้จักพอ รู้จักออม
ทำงาน Freelance เป็นเจ้าของกิจการเอง ลงทุนลงแรง ถ้าบริหารดี
เงินหาได้ตั้งแต่หมื่น-ล้าน มีเวลาเป็นของตัวเอง มีอนาคตที่ดี
มีความภูมิใจ ทุกอย่างมันมีเหตุผลในตัวมันอยู่แล้ว

ใยเราต้องมาอิจฉาคนที่ได้เงินเยอะกว่า ในเมื่อตัวเรายังไม่
ออกเดิน เอาแต่ยืนอยู่ที่เดิมและตะโกนด่าคนที่เขาไปได้ไกลกว่าเรา
อย่าให้เงินมาเป็นนายเรา อย่าให้เงินมาทำให้เราเป็นเหมือนคนติดยา.....


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: XX ที่ 10 พ.ค. 11, 16:03 น
         ผู้บริหารที่ดีต้องไม่มองเฉพาะประโยชน์ส่วนตนมากเกินไป
ต้องรู้จักมองไปหาคนรอบข้าง และรู้จักผลักดันคนมีความสาสารถ
ไม่ใช่ตัวเองมีรายได้เป็นล้านต่อเดือน แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาแทบเงินไม่เหลือ
เพราะสู้กับค่าครองชีพ ไม่มีใครยกย่องกรอกครับผู้บริหารแบบนั้น
ต่อใด้เดือนละสิบล้าน ผู้บริหารบางคนไม่ได้มีความสามารถจัดการก็ไม่เก่ง
แต่รายได้เยอะ พอเกิดวิกฤติก็ผลักความรับผิดชอบไปที่พนักงาน ส่วนตัวเองก็ปลอดภัย ผู้บริหารแบบนี้มีเยอะมากในเมืองไทย พนักงานที่มีความสามารถก็ไม่มีทางได้เกิด ถ้าเจอผู้บริหารแบบนี้


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: คนไทยในแผ่นดิน ที่ 10 พ.ค. 11, 16:11 น
เราซื้อ
ข้าวราดแกง จานละ 25 บาท
บะหมี่เกี๊ยว ชามละ 25 บาท
ข้าวหมูแดง จานละ 25 บาท
ลูกชิ้นปิ้ง ไม้ละ 5 บาท
น้ำแข็งเปล่า แก้วละ 1 บาท
มีคามสุขเหมือนคุณ chit ... 
q*021

คงไม่ใช่ปกติมั้งครับ เพราะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ 30-40 บาท และหากต้องการ 50 บาทในไม่ช้านัก ก็เอาคนที่หล่ออย่างเดียวมาทำงานกันดูครับ


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: นะฮะ ที่ 10 พ.ค. 11, 16:21 น
  ถ้าคิดว่าการขยันร่ำเรียนหนังสือมาก็เพื่อจะได้เงินมาก ๆ ละก็  นั่นคือ ลัทธิมือใครยาวสาวได้สาวเอา  ซึ่งไม่ใช่ระบบคุณธรรมและความมีเมตตาธรรมแล้ว....

  เรียนเพื่อจะเอาเปรียบ  เรียนมาเพื่อจะได้กดขี่ ข่มเหง โดยอ้างว่าเป็นความชอบธรรมและเหมาะสม

 ระบบการศึกษาแบบนี้ ท่านเรียกว่า " การศึกษาระบบหมาหางด้วน "

 นี่มันคือ การศึกษาที่ไม่ได้นำพาคนให้ไปสู่ความเป็นอารยะ ความสงบสุขที่แท้จริง

  แต่มันคือ การพอกพูนความเห็นแก่ตัว  จนนำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความวิกฤติ ความระส่ำระสาย และความพินาศหายนะอย่างแท้จริง

 ธรรมใด ๆไม่เป็นไปเพื่อความขจัดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้แล้ว  นั่นคือ หายนะธรรม หรืออธรรมนั่นเอง....

 ท่านต้องการดำเนินชีวิตไปสู่บรมธรรม อันจะนำชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์เต็มเปี่ยม หรือ ต้องการเกิดมาเพื่อจะสนองกิเลส ตัณหา ความยาก ความต้องการ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเล่า..?????? 
q*011 q*020 q*005 q*000

 


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: dusit007 ที่ 10 พ.ค. 11, 16:34 น
บริหารกันเก่งจัง และจำปี 2540 เศรษฐกิจฟองสบู่ ต้มยำกุ้งได้ไหม

บริหารได้ทุเรศมากพวกได้เงินเป็นล้านทั้งหลาย คนตกงาน ฆ่าตัวตาย หมด

ตัว สถาบันการเงินปิด ทั่วโลกก็พลอยแย่ไปด้วย โดยเฉพาะที่มีนักบริหารสุดยอด ทั้งนายกชวลิต และรองนายกทักสิน ที่เขาว่าเก่งดุจเทวาดาแต่ไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปี 2540 ตัวมันก็ถุกไล่ออก เป็นเศรษฐกิจที่เลวที่สุดในประวัตศาสตร์ชาติไทย พลอยให้ทั่วโลกเขาแย่ตามไปด้วย พวกบริหารเงินล้าน


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: CEO man ที่ 10 พ.ค. 11, 16:45 น
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เงินเดือน ๆ ละ 2 ล้านบาท

ผู้ว่าการท่องเที่ยว, ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ผู้ว่าฯ..กิจการของรัฐที่เรียกกันว่า รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ก็มีรายได้นับล้านต่อเดือนแทบทั้งสิ้น....

นี่คือ ประเทศไทยที่มีคนยากจนกว่า 7-80%

อีกทั้งประเทศไทยก็ยังนับเป็นประเทศที่ยากอยู่  ด้วยมีหนี้สาธารณะมากกว่า4.5 ล้าน ๆ บาท ในปัจจุบันนี้

นี่คือ ไทยแลนด์ ดินแดนแห่งความเหลื่อมล้ำ....!!!!!!!!!!  
q*020 q*005 q*000 q*000 q*022 q*023 q*015


ตัวของผมเอง กว่าจะสบายและมีรายได้เดือนละ 6 หลักอย่างทุกวันนี้ ผมต้องเหน็ดเหนื่อยต่อปัญหาและแรงกดดันต่างๆ มากมาย แม้แต่หลังเลิกทำงานก็ยังต้องคิดถึงแต่เรื่องงาน นอนหลับแค่คืนละ 4-5 ชั่วโมงจนเป็นกิจวัตร
ขนาดคิดจะไปเที่ยวพักผ่อน ยังต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งปี บางทีขนาดไปเที่ยวแล้วก็ยังต้องเช็คงานอยู่ตลอด

ผมอยากให้มองและเข้าใจบ้างว่า กว่าคนระดับผู้บริหารจะก้าวมาถึงจุดนี้ เค้าต้องมีความขยันเพียรพยายาม ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และพิสูจน์ตัวเอง ตั้งมากมายเท่าไหร่ กว่าจะมาถึงจุดๆนี้ คนเหล่านี้คงไม่ได้นั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆ หรือมีเวลาว่างมานั่งพิมพ์ข้อความถากถางคนอื่นไปวันๆ แล้วคนอื่นจะแต่งตั้งขึ้นมาให้ดำรงตำแหน่งกันง่ายๆหรอก

อยากให้ทุกคนลองมองย้อนตัวเองบ้างว่า วันหนึ่งเราทำอะไรกันบ้าง และสมควรที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ ถ้าวันนี้ผลตอบแทนยังไม่พอ ก็ต้องลงมือทำ ขยัน และตั้งใจให้มากกว่าเดิม ไม่มีอะไรที่ทำแล้วสูญเปล่าหรอกครับ

กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: เส่้ว้่า่งา่ง ที่ 10 พ.ค. 11, 17:27 น
มันอยุ่ที่การไขว่คว้า พวกที่บ่นๆนี่เคยไขว่คว้ามั่งปะ ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการบางคนเดิมทีก็ไม่ต่างไปจากพวกคุณหรอก แต่ทำไมเขาถึงรวยได้...


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: fuji2011 ที่ 10 พ.ค. 11, 17:38 น
 q*071 q*071 q*071 q*071 q*071 บริหารงานดีมากๆๆๆ ทำให้ข้าวของแพงขึ้นเรื่อยๆๆ ดีๆๆๆ เก่งๆๆๆ ยุกรัฐบาลหน้าหล่อ


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: สส ที่ 10 พ.ค. 11, 18:15 น
ผู้บริหารคุณเก่งคนเดียวหรือ ผมว่ามันไม่ใช่น่ะ มันได้มาเพราะเหยียบศพเพื่อนฝูงขึ้นไป  คนทำงานคนเดียวไม่ได้หลอก มันต้องทำทีม 


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: SeraKung ที่ 10 พ.ค. 11, 18:20 น

ตัวของผมเอง กว่าจะสบายและมีรายได้เดือนละ 6 หลักอย่างทุกวันนี้ ผมต้องเหน็ดเหนื่อยต่อปัญหาและแรงกดดันต่างๆ มากมาย แม้แต่หลังเลิกทำงานก็ยังต้องคิดถึงแต่เรื่องงาน นอนหลับแค่คืนละ 4-5 ชั่วโมงจนเป็นกิจวัตร
ขนาดคิดจะไปเที่ยวพักผ่อน ยังต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งปี บางทีขนาดไปเที่ยวแล้วก็ยังต้องเช็คงานอยู่ตลอด

ผมอยากให้มองและเข้าใจบ้างว่า กว่าคนระดับผู้บริหารจะก้าวมาถึงจุดนี้ เค้าต้องมีความขยันเพียรพยายาม ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และพิสูจน์ตัวเอง ตั้งมากมายเท่าไหร่ กว่าจะมาถึงจุดๆนี้ คนเหล่านี้คงไม่ได้นั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆ หรือมีเวลาว่างมานั่งพิมพ์ข้อความถากถางคนอื่นไปวันๆ แล้วคนอื่นจะแต่งตั้งขึ้นมาให้ดำรงตำแหน่งกันง่ายๆหรอก

อยากให้ทุกคนลองมองย้อนตัวเองบ้างว่า วันหนึ่งเราทำอะไรกันบ้าง และสมควรที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ ถ้าวันนี้ผลตอบแทนยังไม่พอ ก็ต้องลงมือทำ ขยัน และตั้งใจให้มากกว่าเดิม ไม่มีอะไรที่ทำแล้วสูญเปล่าหรอกครับ

นี่ซิ ผมรอมคอมเม้นนี้มานานละ ไอ้พวกที่วันๆไม่ทำอะไรยังจะนอนรอหาความรวย ชาตินี้ก้อไม่รวยหรอก


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: odama ที่ 10 พ.ค. 11, 18:26 น

ตัวของผมเอง กว่าจะสบายและมีรายได้เดือนละ 6 หลักอย่างทุกวันนี้ ผมต้องเหน็ดเหนื่อยต่อปัญหาและแรงกดดันต่างๆ มากมาย แม้แต่หลังเลิกทำงานก็ยังต้องคิดถึงแต่เรื่องงาน นอนหลับแค่คืนละ 4-5 ชั่วโมงจนเป็นกิจวัตร
ขนาดคิดจะไปเที่ยวพักผ่อน ยังต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งปี บางทีขนาดไปเที่ยวแล้วก็ยังต้องเช็คงานอยู่ตลอด

ผมอยากให้มองและเข้าใจบ้างว่า กว่าคนระดับผู้บริหารจะก้าวมาถึงจุดนี้ เค้าต้องมีความขยันเพียรพยายาม ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และพิสูจน์ตัวเอง ตั้งมากมายเท่าไหร่ กว่าจะมาถึงจุดๆนี้ คนเหล่านี้คงไม่ได้นั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆ หรือมีเวลาว่างมานั่งพิมพ์ข้อความถากถางคนอื่นไปวันๆ แล้วคนอื่นจะแต่งตั้งขึ้นมาให้ดำรงตำแหน่งกันง่ายๆหรอก

อยากให้ทุกคนลองมองย้อนตัวเองบ้างว่า วันหนึ่งเราทำอะไรกันบ้าง และสมควรที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ ถ้าวันนี้ผลตอบแทนยังไม่พอ ก็ต้องลงมือทำ ขยัน และตั้งใจให้มากกว่าเดิม ไม่มีอะไรที่ทำแล้วสูญเปล่าหรอกครับ

ผมชอบคอมเม้นนี้จัง รอมานานละ เบื่อเหลือเกินพวกที่วันๆไม่ทำอะไร แต่ก็ยังอยากรวย ฝันลมๆแล้ง ไม่เคยโทษตัวเอง โทษคนอื่นไปทั่วยันรัฐบาล(แต่จริงๆก้อมีส่วนนิดหน่อย) แทนทีพวกคุณจะมาโทษควมเหลื่อมล้ำอะไรที่ว่านั้น ผมว่าพวกคุณสู้ไปทำงานดีกว่าไหม


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: ปอ..แดงชอบเพชร ที่ 10 พ.ค. 11, 18:39 น
q*013เราทำงานมานานอยู่ เราจบ มศ ๓ เอง เราพูดภาษาอังกฤษได้ปานกลางและเขียนได้ปานกลาง ตอนนี้ทำงานต่างประเทศ ได้เงินเดือนๆละ สองพันสองร้อย ดอลล่า อยู่ตะวันออกกลาง กับจบปริญญาตรีบ้านเราใครได้มากกว่ากันพอใจใหม?ถ้าเปรียบเทียบกันดู q*022 q*000


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: คนไทยขี้อิจฉา ที่ 10 พ.ค. 11, 19:28 น
คนไทยขี้อิจฉา
 ไม่ทำงานแต่อยากมีเงิน
ทำงานน้อยแต่อยากได้เงินเยอะๆ
ไม่ทำงานแต่อยากมีสวัสดิการ
นี้หรือที่คิดว่า มีการแบ่งแย่งชนชั้น

ทำไมไม่คิดว่าจะทำงานอะไรจะได้มีเงินเหมือนเขา
จะเอาอะไรกับคนขี้เกรียจ แต่อยากรวย

ที่พวกเขามีเงินขนาดนี้ ว่ากันยาว ตั้งแต่รุ่นพ่อทำไว้ ลูกสารต่อ
มีการลงทุน เจ๋ง บาง มีกำไรบ้าง บางครับ หมุนเงินกันเหนื่อย
คิดและทำกันมากขนาดไหน
พอเขามีรายได้สูง แล้วไม่ต้องไปใช้แรงงาน ก็ว่าเขาแบ่งชนชั้น
รายได้ต่างกัน ช่องห่างของคนจน กับคนรวย
 คิดแบบนี้ไงถึงได้จนอยู่

ปล.เคยจนมาก่อน


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: พนังงาน ที่ 10 พ.ค. 11, 19:46 น
กินน้ำพริกปลาทูอยู่พร้อมกันพ่อแม่ลูกก้อมีความสุขแล้ว


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: ดีดีดีดี ที่ 10 พ.ค. 11, 19:57 น
เค้าเสียเงินเรียนมาตั้งเท่าไหร่
คุ้มกับความรู้ความสามารถแล้วล่ะ

เงินเดือนมาก ก็ต้องเสียภาษีมาก
คนที่เรานับถือเค้าได้เงินเฉลี่ยต่อปีประมาณ หนึ่งล้านบาท
เค้าทำงานหนักมาก วันละเกินสิบสองชั่วโมง
เค้าเรียนสูงและต้องใช้ความพยายามมาก
แต่เค้าต้องเสียภาษีปีละสามแสนบาท
ก็เหลือ เจ็ดแสนบาทต่อปีเท่านั้น
เสียสามแสนให้ประเทศไปพัฒนาประเทศ

แต่คนที่มีเงินเดือนไม่ถึงหมื่นสองไม่ต้องเสียภาษี
ก็เท่ากับว่ามันแฟร์แล้วล่ะ
เพราะเค้าได้เงินเดือนแต่ไม่ต้องเสียอะไรเลย

คนเราฝันต่างกัน ความสามารถต่างกัน เงินเดือนก็ต้องต่างกันไปด้วย
เป็นธรรมดา


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: เอด ที่ 10 พ.ค. 11, 20:08 น
ดูกันจะจะ !! "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"

หมายเหตุ:   ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงมาจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย   ซึ่งเป็นการสุ่มตรวจสอบจากบริษัทจดทะเบียนเพียงบางส่วน โดยตัวเลขจำนวนเงินรายได้ทั้งหมดที่นำมาแสดงเป็น ค่าเฉลี่ย ไม่ใช่รายได้จริงของผู้บริหาร ซึ่งแต่ละคนได้ผลตอบแทนไม่เท่ากัน  อันประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมถึงผลตอบแทนอย่างอื่นตามที่บริษัทนั้นๆ ระบุไว้ในรายงานประจำปี
 
1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
มีผู้บริหาร 5 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 179,524,900 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 35,904,980 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 มีรายได้ต่อคนเดือนละ 2,992,081 บาท

2.บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารมีทั้งหมด 6 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 184,190,000 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 30,698,333 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 มีรายได้ต่อเดือนคนละ 2,558,194 บาท

3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ผู้บริหารมีทั้งหมด 9 คน   ได้ค่าตอบแทนรวม 268,340,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 29,815,556 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ  2,484,629 บาท

4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
  ผู้บริหารทั้งหมด มี 6 ราย ได้ค่าตอบแทนรวม 169,126,488 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 28,187,748 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 2,348,979 บาท

5.ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน   
ผู้บริหารทั้งหมด มี    9 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 244,820,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 27,202,222  บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 2,266,851 บาท

6.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้บริหารทั้งหมด มี 9 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 232,650,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 25,850,000 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ2,154,166 บาท

7.บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้บริหารทั้งหมด มี  8 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม172,077,200 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 21,509,650 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,792,470 บาท

8.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้บริหารทั้งหมด มี  12 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 251,410,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 20,950,833 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ1,745,902 บาท

9.บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 12 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 203,096,561 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 16,924,713 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,410,392 บาท

10. บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 7 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม 118,000,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 16,857,143 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,404,762 บาท

11. บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 6 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม 98,087,780 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 16,347,963 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,362,330 บาท

12. บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 7 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 111,145,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 15,877,857 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,323,154  บาท

13.บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 
 ผู้บริหารทั้งหมด 7 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 102,219,390 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 14,602,770 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,216,897 บาท

14. บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 8 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 107,000,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 13,375,000 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,114,583  บาท

15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 6 ราย ได้ค่าตอบแทนรวม 79,936,262 ล้านบาท   เฉลี่ยคนละ 13,322,710 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,110,225 บาท

16. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 17 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม223,210,000 ล้าาบาท  เฉลี่ยคนละ 13,130,000 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,094,166 บาท

17.บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 9 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 116,970,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,996,667 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,083,055 บาท

18.บริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 5 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 63,275,666 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,655,133 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,054,594 บาท

19.บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 8 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม 98,980,000 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,372,500 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,031,041 บาท

20. บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 13 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 159,354,189 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,258,015 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,021,501 บาท

21. บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 6 ราย   ได้ค่าตอบแทนรวม 73,490,000ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,248,333 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,020,694 บาท

22. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 17 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 206,136,388 ล้านบาท  เฉลี่ยคนละ 12,125,670 บาทต่อปี  เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,010,472 บาท

23. บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)   
ผู้บริหารทั้งหมด 8 ราย  ได้ค่าตอบแทนรวม 96,401,943 ล้านบาท   เฉลี่ยคนละ 12,050243 บาทต่อปี เฉพาะปี 2553 รายได้ต่อคนเดือนละ 1,004,186 บาท

ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์

 


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: bj ที่ 10 พ.ค. 11, 20:10 น
ไม่เคยมีเงินเดือน เมียเก็บหมด q*009 q*009


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: หราๆๆๆๆ ที่ 10 พ.ค. 11, 20:33 น

ตัวของผมเอง กว่าจะสบายและมีรายได้เดือนละ 6 หลักอย่างทุกวันนี้ ผมต้องเหน็ดเหนื่อยต่อปัญหาและแรงกดดันต่างๆ มากมาย แม้แต่หลังเลิกทำงานก็ยังต้องคิดถึงแต่เรื่องงาน นอนหลับแค่คืนละ 4-5 ชั่วโมงจนเป็นกิจวัตร
ขนาดคิดจะไปเที่ยวพักผ่อน ยังต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งปี บางทีขนาดไปเที่ยวแล้วก็ยังต้องเช็คงานอยู่ตลอด

ผมอยากให้มองและเข้าใจบ้างว่า กว่าคนระดับผู้บริหารจะก้าวมาถึงจุดนี้ เค้าต้องมีความขยันเพียรพยายาม ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และพิสูจน์ตัวเอง ตั้งมากมายเท่าไหร่ กว่าจะมาถึงจุดๆนี้ คนเหล่านี้คงไม่ได้นั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆ หรือมีเวลาว่างมานั่งพิมพ์ข้อความถากถางคนอื่นไปวันๆ แล้วคนอื่นจะแต่งตั้งขึ้นมาให้ดำรงตำแหน่งกันง่ายๆหรอก

อยากให้ทุกคนลองมองย้อนตัวเองบ้างว่า วันหนึ่งเราทำอะไรกันบ้าง และสมควรที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ ถ้าวันนี้ผลตอบแทนยังไม่พอ ก็ต้องลงมือทำ ขยัน และตั้งใจให้มากกว่าเดิม ไม่มีอะไรที่ทำแล้วสูญเปล่าหรอกครับ
ว่างนะเนี่ย ระดับผู้บริหารเงินเดือนหกหลัก มีเวลามาไร้สาระแบบนี้ด้วย

กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: dek-MU ที่ 10 พ.ค. 11, 20:57 น
เราเพิ่งจบและทำงานได้ไม่ถึงปี เงินเดือน 30000 บาท มีแต่คนบอกว่าดี แต่สำหรับเรามองว่า เรื่องเงินไม่ใช่สำคัญ ถ้าเราเลือกได้ ก็อยากจะเลือกทำในสิ่งที่เรามีความสุข ซึ่งปัจจุบันเราทำงานเลิกดึกทุกวัน เพราะงานเยอะมาก จะลาไปไหนที ต้องคิดแล้วคิดอีก มันไม่มีความสุขเลย เราว่าอยู่ที่ที่เรามีความสุขจะดีก่า เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต ตอนนี้เรายังไม่สามารถไปไหนได้ เนื่องจากเรามีภาระต้องรับผิดชอบ เราทำได้แค่อดทนเท่านั้น แต่ถ้าเลือกได้ อยากทำในสิ่งที่มีความสุขมากกว่า


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: maddog2550 ที่ 10 พ.ค. 11, 20:58 น
กว่าพวกเขาจะมาได้ขนาดนี้ บางคนเริ่มต้นรับเงินเดือนต่ำกว่าบางคนในบอร์ดนี้เสียอีก แล้วเวลาที่เสียไปตั้งกี่ปี ไม่ใช่แค่ 2 ปี 5 ปี บางคนต้องพยายามเป็น 10 ปี กว่าจะมาได้ขนาดนี้ สมควรแล้วที่เขาจะได้ครับ

ส่วนคนที่เอาแต่บ่น เอาแต่อิจฉา เคยหันไปมองตัวเองหรือปล่าวว่าทุกวันนี้ ได้ทำงานสมกับเงินเดือนที่ได้รับหรือยัง การเล่น Facebook , Twitter ฯ ในเวลางาน ไม่ถือว่าเป็นการทำงานที่เหมาะสมกับเงินเดือนนะครับ  q*013

ปล.ทำงานมาเป็นสิบๆปี เงินเดือนทั้งปี ยังสู้ดาราที่แค่โชว์หน้า โชว์นม กับเสียงกรี๊ดๆ ในทีวีแค่เดือนเดียวไม่ได้เลยคุณ  q*020


กระทู้: "รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
เริ่มกระทู้โดย: พนง.ยากจน ที่ 10 พ.ค. 11, 20:59 น
     ผมว่าเอาตอนนี้กันให้รอดก่อนเถอะครับ เจอค่าข้าวมื้อละ 40-60 เข้าไปเงินเดินพนักงานธรรมดาก็จะตายแล้วครับเงินเดือนยังไม่ถึงหมื่น เจออย่างนี้เค้าไปก็แย่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีก ทำงานแทบตาย ราคาสินค้าที่ขึ้นกันเป็นรายวัน ใครจะได้เงินเดือนเท่าไรไม่รู้จะอยู่ตำแหน่งใหนไม่สน คืนเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใหวหรอกครับจะให้ขยันทำงานอย่างเดียว คงได้ตายกันก่อนครับ