หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Tom Golisano มอบเงิน 30 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Special Olympics

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 21 ก.ย. 21, 11:43 น

Tom Golisano มอบเงิน 30 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Special Olympics


กระทู้: Tom Golisano มอบเงิน 30 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Special Olympics
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 21 ก.ย. 21, 11:43 น
Special Olympics ได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชนก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 53 ปีขององค์กร โดยคุณ Tom Golisano ผู้ก่อตั้งบริษัท Paychex ซึ่งเป็นนักการกุศลและพ่อของลูกชายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จะมอบเงิน 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการบริจาคครั้งใหญ่ครั้งที่สามให้แก่ Special Olympics เพื่อนำไปขยายการดำเนินโครงการ Special Olympics Healthy Communities เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั่วโลก ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ขาดการดูแลอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคระบาดในขณะนี้

ตลอดห้าปีที่ผ่านมา โครงการ Healthy Communities ของ Special Olympics ได้ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพนักกีฬา 700,000 คน เพิ่มขึ้นสองเท่าจากห้าปีก่อนหน้านั้น รวมทั้งให้บริการติดตามรักษาในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งตัวรักษาลงถึงครึ่งหนึ่ง ขณะเดียวกัน Healthy Communities ได้รับนักกีฬา 150,000 คนเข้าสู่โครงการส่งเสริมความแข็งแรงและสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความดันโลหิตลดลง สุขภาพดีขึ้น และอายุขัยยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพกว่า 150,000 คนยังได้รับการฝึกอบรมใน 60 ประเทศ และโรงเรียนฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพ 130 แห่งได้บรรจุหลักสูตรการดูแลผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วย ทั้งนี้ Special Olympics ได้ร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง ทั้งมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และองค์กรการกุศล เพื่อสนับสนุนโครงการ Healthy Communities  

"การที่คุณ Golisano สนับสนุนโครงการ Healthy Communities จะช่วยให้เราสามารถขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่ใหม่หลายร้อยแห่งทั้งในประเทศและทั่วโลก" Dr. Alicia Bazzano ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพของ Special Olympics กล่าว "การบริจาคครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญสำหรับชุมชนทั่วโลกของเรา เนื่องจากเราพบว่ามีการละเลยความสำคัญของประชากรกลุ่มนี้ในช่วงวิกฤตโรคระบาด"

ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีอายุขัยน้อยกว่าคนทั่วไปเฉลี่ย 16-20 ปี และในหลายกรณี การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสามารถป้องกันได้และมักเป็นผลมาจากอาการที่รักษาได้ เช่น อาการท้องผูก การชัก และโรคหัวใจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาโรคโควิด-19 และทรัพยากรสำคัญอย่างเครื่องช่วยหายใจและวัคซีน  

ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst ในปีนี้พบว่า ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีแนวโน้มเสียชีวิตจากโควิดสูงกว่าคนทั่วไปเกือบหกเท่า วิกฤตโรคระบาดนี้จึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ที่ผ่านมาผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเสมอภาค  

ตลอดห้าปีนับจากนี้ไป Special Olympics จะผลักดันให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าถึงการดูแลรักษามากขึ้น ด้วยการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ เช่น:

ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งในสถานที่จริงและทางออนไลน์สำหรับ 3 ล้านคน ในกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งให้บริการติดตามรักษายกระดับสุขภาพและความแข็งแรงโดยรวมของนักกีฬา 600,000 คนเข้าถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 650,000 คนและครอบครัว เพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เริ่มเดิน วิ่ง กระโดด และเล่นได้เร็วขึ้นจัดตั้งมหาวิทยาลัยออนไลน์ Golisano Virtual University เพื่อให้การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ 100,000 คน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถดูแลรักษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจัดทำรายงานสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ( Global Report on the Health of People with Intellectual Disabilities) เพื่อประเมินความแตกต่างของระบบสาธารณสุขในที่ต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มในประเทศเป้าหมาย

Special Olympics คือผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยผลักดันให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าถึงบริการสุขภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต นับตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา คุณ Tom Golisano และมูลนิธิของเขาได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยก่อนหน้านี้ได้บริจาคเงินรวม 37 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสร้างความเสมอภาคด้านสุขภาพให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั่วโลก เริ่มต้นด้วยโครงการ Special Olympics Healthy Communities  

"ผมยินดีที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานด้านสุขภาพที่ไม่ธรรมดาของ Special Olympics ซึ่งช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมบูรณ์มากขึ้น" คุณ Golisano กล่าว "ผมรู้สึกประทับใจกับผลลัพธ์ที่มีต่อสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เช่นเดียวกับกลยุทธ์ของ Special Olympics ในการสานต่อความสำเร็จเหล่านี้ในหลายปีข้างหน้า การให้ความสำคัญกับการวัดผล การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ การวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น ๆ การฝึกอบรมบุคลากร และระบบสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ Special Olympics สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพ"  

"ตลอดสิบปีที่ผ่านมา การบริจาคเงิน 67 ล้านดอลลาร์ของคุณ Tom ช่วยให้เราสามารถขยายโครงการด้านสุขภาพจากการให้บริการในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคไปสู่ชุมชนสุขภาพกว่า 120 แห่งในปัจจุบัน" Dr. Timothy Shriver ประธานของ Special Olympics กล่าว "คุณ Tom และคุณ Ann Costello กรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่มีสมรรถภาพแตกต่างกัน พวกเขายึดมั่นและให้ความสำคัญกับสุขภาพทางกายภาพและทางอารมณ์-สังคมของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เราขอขอบคุณพวกเขาสำหรับความเป็นผู้นำ ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นในการทำให้การดูแลรักษาสุขภาพมีความเสมอภาคยิ่งขึ้นสำหรับประชากรกลุ่มนี้"

Special Olympics Health ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Golisano Foundation และดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาโดยร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา กำลังสร้างโลกที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีโอกาสที่จะมีสุขภาพดี รวมถึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงการและบริการสุขภาพเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทั้งนี้ Special Olympics ได้ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีแก่คน 2.5 ล้านคน ใน 146 ประเทศ และฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพเกือบ 350,000 คน นอกจากนั้นยังลงทุนในแนวทางที่ครอบคลุมตลอดชีวิต ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนด้านสุขภาพสำหรับทุกคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตลอดชีวิต  

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1627025/Ann_Costello_and_Tom_Golisano.jpg