หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ศบศ. อนุมัติ Phuket Sandbox รับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักตัว

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ท่องเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: melonn9 ที่ 5 มิ.ย. 21, 12:20 น

ศบศ. อนุมัติ Phuket Sandbox รับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักตัว


กระทู้: ศบศ. อนุมัติ Phuket Sandbox รับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักตัว
เริ่มกระทู้โดย: melonn9 ที่ 5 มิ.ย. 21, 12:20 น
ศบศ. อนุมัติ Phuket Sandbox รับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักตัว อยู่ภูเก็ต 14 วันถึงไปพื้นที่อื่นได้

(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2021/06/05/b9165fb2e4b5baaadd21446e4f461680.jpeg)

วันนี้ (4 มิถุนายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีกาหนดแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ดังนี้
 

1.เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็นผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

2.กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้ ในขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6-18 ปีจะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต

3.มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

4.มีการติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน

5.พำนักในโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ เป็นเวลา 14 คืน และภายหลังการ พำนักตามระยะเวลาที่กาหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้

6.รายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน DMHTTA
 

ขณะเดียวกันมีการดำเนินการเตรียมพื้นที่รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวภายใต้แผนการพัฒนาเมืองภูเก็ต (Better Phuket Initiatives) เช่น

1.การปรับปรุงภูมิทัศน์
2.โครงการสร้างคุณค่าและประสบการณ์โดยการท่องเที่ยววิธีชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์
3.การพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
4.การดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว
 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ททท. นำเสนอรายละเอียดของแผนการดำเนินงานต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

 

นอกจากนี้ที่ประชุม ศบศ. ยังเห็นด้วยกับข้อเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย ตามข้อเสนอของทีมปฏิบัติการเชิงรุกทาบทามทั้งบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจผ่านการสร้างรายได้ การลงทุน และเพิ่มโอกาสการจ้างงานภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1.กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy Global Citizen) ซึ่งรวมถึงนักลงทุนที่มีกาลังซื้อสูง ภายใต้โปรแกรม (Flexible Plus Program)
2.ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy Pensioner)
3.กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work from Thailand Professional)
4.กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly Skilled Professional)
 

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดที่ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หลายประการ ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดของแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ และนำเสนอ ศบศ. พิจารณาต่อไป

ที่มา  https://thestandard.co/phuket-sandbox-approval/