หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Mic  (อ่าน 96 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 29 ส.ค. 17, 01:54 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง            การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย         นายอัครัช  พินดวง
ส่วนราชการ      โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง  สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ปีที่พิมพ์         2560

บทคัดย่อ

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง โดยบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 30 คน แต่ละห้องมีความสามารถใกล้เคียงกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน เหมือนกันทุกห้อง และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 จำนวน 6 บท มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีเฉลี่ย เท่ากับ  4.51 และบท มีคุณภาพด้านเนื้อหาเฉลี่ย เท่ากับ 4.62  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.38-075 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.0 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.10-0.53 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Cronbach) เท่ากับ 0.650 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test
   ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
   1. ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นใน
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.22 /83.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
   2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ค่าเฉลี่ย 4.60 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด
   โดยสรุป  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง โดยบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ กล่าวคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคำนวณและฟังก์ชั่นในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 สูงขึ้น  จึงสมควรแนะนำให้ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นต่อไป และในการทดลองครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ (ทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะแห่งอนาคต)ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) ซึ่งในศตวรรษที่ 21 ระบุว่านอกจากนักเรียนจะมีความรู้ในรายวิชาหลัก (Core Subject) จาก 8 กลุ่มสาระในหลักสูตรแล้ว นักเรียนควรจะมีทักษะที่จำเป็นในอนาคต

สามารถเข้าไปทดลองใช้ที่
http://www.kru-akkarat.com/noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม