หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: NT CSR ยกระดับคุณภาพสังคม หนุนศักยภาพชุมชน  (อ่าน 30 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 24 ธ.ค. 21, 11:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนที่มั่นคง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำกัด หรือ NT วางนโยบายภายใต้แผนงาน CSR (Corporate Social Responsibility) ให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม มาช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้ชุมชนในทุกพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ NT ในการเป็นองค์กรหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
ในยุคดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ ประกอบกับปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล และ Social Media ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของทุกคน NT ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมของประเทศ จึงพร้อมที่จะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล ด้วยการดำเนินงานเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมและโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแผนหลักที่1 การดำเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in process) ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โครงการ Green IT และโครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และแผนงานหลักที่ 2 การนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน (CSR after process) โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) ด้วยการนำศักยภาพขององค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่ถือเป็นรากฐานในการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร สู่การพัฒนาประเทศด้านโทรคมนาคมการสื่อสารให้มีความแข็งแกร่งและเติบโต

โดยในด้านเศรษฐกิจและการศึกษา NT นำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน (CSR after process) ในโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club นำองค์ความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things และการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดยกระดับสู่การซื้อในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยได้ทำการเปิดชุมชนใหม่ในปี 2564 ไปแล้ว 2 แห่ง คือชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองแก จังหวัดอุทัยธานี และชุมชนใหม่แห่งที่ 2 ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อีกทั้งยังได้ส่งมอบซิม NT Mobile สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเยาวชน โรงเรียน และชุมชน ทั่วทุกภาคของประเทศ
NT ตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชนและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มายาวนานกว่า10ปี โดยนำโครงข่ายโทรคมนาคมทีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินฯ ตามพระบรมราโชปถัมภ์ด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้สนับสนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”ของสำนักงาน กศน. ในหลายพื้นที่กว่า 107 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ WiFi ที่มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารของคนไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ
นอกจากนี้ NT ยังมี โครงการบริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในกิจกรรม“พลังน้ำใจเอ็นที” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประภัย นํ้าท่วมอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี พิจิตร นครราชสีมา นครศรีธรรมราช รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะการแพร่ระบาด ของ โควิด-19 อาทิ ด้วยการสนับสนุนด้านโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เป็นต้น
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม NT ยังตระหนักในบทบาทการบริหารจัดการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือCG ยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความโปร่งใส เป็นสำคัญ ซึ่งจากสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความเป็นอยู่ของชุมชน แต่ด้วยศักยภาพของ NT ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครบวงจรมากที่สุด พร้อมที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาด ดูแลสังคมให้ครอบคลุมในทุกด้าน นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่แข็งแกร่งขององค์กร ช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความเท่าเทียมในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม